MicroStep DRM

Vikrige egenskaper

 • Kraftig maskin for de tyngste oppgavene
 • Alt integrert på CNC
 • Tildekte skinner minimerer maskinskade og sikrer økt oppetid
 • Service via nettet
 • Idéelt for skjæring av domer og rør
 • Fugeskjæring med oksygen
 • 120 grader rotator med 1,5 m slaglengde
 • Kalibreringsenhet for rotator
 • Merkeutstyr
 • Inntil 62 m/min

Anbefalt tilleggsprodukter

 • Nestingprogram
 • Utfoldingsprogram
 • Kalibreringsenhet
 • 3D-scanner
 • Filter tilpasset skjæremaskin
 • Sikringsskap
 • Rullevogner for rørkutter