Forbruksdeler

Hypertherms patenterte forbruksdeler er spesialkonstruert for å gi brukeren et bedre resultat ved ulike bruksområder.

Gouging

Hypertherms Gouging-forbruksdeler løser mange problemer da fjerning av sveis blir renere, sikrere og hurtigere enn andre metoder som for eks kullbuemeisling. Fuging/meisling kan utføres på frihånd eller med et mekanisk hjelpemiddel som en skjæretraktor.

Les mer på Hypertherm sine hjemmesider.

HyAccess

Hypertherms HyAccess-forbruksdeler gir deg bedre sikt under skjæring ved at den er 76 mm lengre enn standard deler. Den ekstra rekkevidden hjelper deg når du trenger å skjærer eller fuge i rom som er vanskelig å komme til.

Les mer på Hypertherm sine hjemmesider.

FineCut

Hypertherm FineCut-forbruksdeler skaper en smalere fuge og hjelper deg med å oppnå finelementskjæringer med luftplasma. Hypertherm FineCut-forbruksdeler er tilgjengelige for både hånd- og maskinmonterte Powermax systemer. FineCut -forbruksvarer er ideell for kutting av 5 mm eller tynnere materiale ved 40 ampere og under.

Les mer på Hypertherm sine hjemmesider.

FlushCut

Hypertherms patenterte FlushCut-forbruksdeler er spesialkonstruert for å la brukeren skjære så nært basemetallet som mulig uten å slå hull i eller skade basemetallet. FlushCut minsker etterarbeid og sparer tid.

Les mer på Hypertherm sine hjemmesider.