Båndstropper

Sporbarhet:fiberstropper2

Båndstropper levert av EIVA-SAFEX AS er produsert og merket i henhold til EN1492-1 for båndstropper. Båndstroppens serienummer står angitt på produktsertifikat med fra/til individuelt nummer og ID-tag som er sydd fast i stroppen med individuelt nummer for hver stropp.

Merkingen er på format SFX##### ## ##.

Montering og bruk:

Båndstropper monteres etter flytekrageleverandørens anvisning eller monteres i sjakler eller snares fast i egnede innfestningspunkter.

Sørg for at stroppen ikke får vridninger under belastning eller ligger mot skarpe kanter og hjørner.

Disse er produsert i polyestermateriale og har samme krav som fibertau iht. NS9415.

WLL MBL Farge Anleggsdiameter
1 tonn 7 tonn Lilla 20 mm
2 tonn 14 tonn Grønn 20 mm
3 tonn 21 tonn Gul 30 mm
5 tonn 35 tonn Rød 50 mm
8 tonn 56 tonn Blå 80 mm
10 tonn 70 tonn Oransj 80 mm

Båndstropper er farget for å angi WLL/kapasitet, fargekoder er gjengitt ovenfor

 

Kalkulasjon av kapasitet

Rett – WLL x 7 = MBL

Snaret – WLL x 7 x o,8 = MBL

U – WLL x 7 x 2,0 = MBL

Dobbelt – WLL x 7 x 1,7 = MBL

rundsling