SAFEX® Koblingsplater

Sporbarhet:

Koblingsplater er individuelt merket, merkingen er på format ##/## ##

Montering og bruk:

Koblingsplaten er utviklet som et koblingsmedium for at fortøyningslinerskal samles i samme punkt

Koblingsplate er beregnet for innfesting med sjakler

Leveres i galvanisert utførelse

En koblingsplate skal dimensjoneres i forhold til første flyt, så laster oppgitt i tabell er førsteflyt og må ikke forveksles med MBL

Varenummer Beskrivelse Tykkelse mm Dimensjon mm Første flyt
25000006 16-Hulls 40 Ø 620 55 Tonn
25000002 16-Hulls 40/75 Ø 658 55/102 Tonn
25000004 20-Hulls 40/75 658×980 55/102 Tonn
25000008 3-Hulls 40/70 244×264 40/65 Tonn
25000003 12-Hulls 25 Ø 495 25,7 Tonn
25000005 12-Hulls 50 Ø 495 51,3 Tonn