SAFEX® Fortøyningssjakler

Sporbarhet:Fortøyningssjakler

Kauser er batchmerket både på bolt og bøyle (se figur). Markering er på format SX##

Montering og bruk:

Sjakler benyttes som koblingspunkt mellom alle komponenter i fortøyningssystemet

Bolt må ikke benyttes mot kauser

Sjakler må ikke henges/brukes over skarpe kanter

 

Varenummer
Varetype
Dimensjon (ײ)
MBL (T)
A
(mm)
B (mm)
C (mm)
D
(mm)
E (mm)
G (mm)
H (mm)
30049983
Fort.sjakkel
3/4
30
19
22
44
100
58
47
152
30049984
Fort.sjakkel
7/8
40
22
25
52
125
68
54
183
30049985
Fort.sjakkel
1 1/8
60
28
32
62
150
89
66
222
30049986
Fort.sjakkel
1 1/4
90
32
35
82
170
98
75
255
30049987
Fort.sjakkel
1 1/2
140
38
42
94
219
146
92
320
SSP SAFEX® SECURE PIN
  • Passer til samtlige SAFEX® fortøyningssjakler med nominelt låsehull på 6 mm
  • Raskere montering og ikke minst mye lettereSAFEX SECURE PIN
  • Skader ikke operatør ved montering eller demontering
  • Ruster ikke og langt mer synlig ved ROV inspeksjoner
  • Dobbel sikring med mothaker og friksjon
  • Robust og spesialprodusert plastmateriale
  • Presses helt inn slik at hodet bunner mot bolten
  • Sjekk at mothaker gir inngrep ved å presse motsatt vei