SAFEX® Koblingsplater

Sporbarhet:

Koblingsplater er individuelt merket, merkingen er på format ##/## ##

Montering og bruk:

Koblingsplaten er utviklet som et koblingsmedium for at fortøyningslinerskal samles i samme punkt

Koblingsplate er beregnet for innfesting med sjakler

Leveres i galvanisert utførelse

En koblingsplate skal dimensjoneres i forhold til første flyt, så laster oppgitt i tabell er førsteflyt og må ikke forveksles med MBL

Varenummer Beskrivelse Tykkelse Dimensjon Første flyt
25000006 16-Hulls 40 mm Ø 620 mm 41,8 Tonn
25000002 16-Hulls 40/75 mm Ø 658 mm 55,0/102,0 Tonn
25000004 20-Hulls 40/75 mm 658×980 mm 55/102 Tonn
25000008 3-Hulls 40/70 mm 244×264 mm 40/65 Tonn
25000003 12-Hulls 25 mm Ø 490 mm 25,7 Tonn
25000005 12-Hulls 50 mm Ø 490 mm 51,3 Tonn