Våre produkter

Produktsertifisering

Alle konstruksjonsdeler til fortøyning levert av EIVA-SAFEX AS tilfredsstiller krav til styrke og sikkerhet av oppdrettsanlegg i henhold til NS9415:2009 pålitelighetsklasse II og leveres med produktsertifikat og brukerhåndbok. Sertifiseringsorganet vi har valgt å benytte til dette er Aquastructures AS.

PR025 EIVA-SAFEX-AS-Fortøyningsleverandor kopi