Fortøyningsbolter

Sporbarhet:

Fjellbolter er merket med batchnr. Bestående av tre bokstaver (eks: VJK).

Montering og bruk:

Fjellbolter borres fast i fjell. Borrdiameter skal tilsvare leggdiameter + 4mm, evt. etter anvisning fra leverandør av gysemasse.

Det skal benyttes gysemasse godkjent til dette formål ved nedsetting av fjellbolt.fjellbolter

Gysemassen skal ha minimum lik styrke som bolt.

Øyebolt monteres med øye ned til fjell.

T-bolt monteres med maksimal avstand 2 ganger leggdiameter fra fjell til T.

I hovedliner og andre kritiske liner, anbefales det at det benyttes 2 fjellbolter, derav den ene er som sikringsbolt

Boltene monteres da som vist i figur 1. Dette for å ha en ekstra sikring.

Boltene skal så langt det være mulig settes på linje slik at de står i samme retning som ankerlinen.

Varenr. Beskrivelse MBL
A825032 Anja Øye-bolt 32×400 mm 40 Tonn
A825038 Anja Øye-bolt 38×500 mm 60 Tonn
A825045 Anja Øye-bolt 45×600 mm 80 Tonn
A825232 Anja T-bolt 32×400 mm 40 Tonn
A825235 Anja T-bolt 35×400 mm 50 Tonn
A825238 Anja T-bolt 38×500 mm 60 Tonn
A825245 Anja T-bolt 45×600 mm 80 Tonn
A825245.KORT Anja T-bolt 45×500 mm 80 Tonn
A825250 Anja T-bolt 50×700 mm 100 Tonn
A825250.KORT Anja T-bolt 50×500 mm 100 Tonn
A825256 Anja T-bolt 56×800 mm 130 Tonn
A825265 Anja T-bolt 65×800 mm 170 Tonn
911257 Aseke T-bolt 57×600 mm 120 Tonn