Fortøyningsbolter

Sporbarhet:

Fjellbolter er merket med batchnr. Bestående av tre bokstaver (eks: VJK).

Montering og bruk:

Fjellbolter borres fast i fjell. Borrdiameter skal tilsvare leggdiameter + 4mm.

Det skal benyttes gysemasse godkjent til dette formål ved nedsetting av fjellbolt.fjellbolter

Gysemassen skal ha minimum lik styrke som bolt.

Øyebolt monteres med øye ned til fjell.

T-bolt monteres med maksimal avstand 2 ganger leggdiameter fra fjell til T.

I hovedliner og andre kritiske liner, anbefales det at det benyttes 2 fjellbolter.

Boltene monteres da som vist i figur 1. Dette for å ha en ekstra sikring.

Avstand mellom boltene skal ikke overstige 2 meter.

Boltene skal så langt det være mulig settes på linje slik at de står i samme retning som ankerlinen.

Varenr. Beskrivelse MBL
A825032 Anja Øye-bolt 32×400 mm 40 Tonn
A825038 Anja Øye-bolt 38×500 mm 60 Tonn
A825045 Anja Øye-bolt 45×600 mm 80 Tonn
A825232 Anja T-bolt 32×400 mm 40 Tonn
A825235 Anja T-bolt 35×400 mm 50 Tonn
A825238 Anja T-bolt 38×500 mm 60 Tonn
A825245 Anja T-bolt 45×600 mm 80 Tonn
A825245.KORT Anja T-bolt 45×500 mm 80 Tonn
A825250 Anja T-bolt 50×700 mm 100 Tonn
A825250.KORT Anja T-bolt 50×500 mm 100 Tonn
911257 Aseke T-bolt 57×600 mm 120 Tonn