Fortøyningsbolter

Sporbarhet:

Fjellbolter er merket med batchnr. Bestående av tre bokstaver (eks: VJK).

Montering og bruk:

Fjellbolter borres fast i fjell. Borrdiameter skal tilsvare leggdiameter + 4mm, evt. etter anvisning fra leverandør av gysemasse.

Det skal benyttes gysemasse godkjent til dette formål ved nedsetting av fjellbolt.fjellbolter

Gysemassen skal ha minimum lik styrke som bolt.

Øyebolt monteres med øye ned til fjell.

T-bolt monteres med maksimal avstand 2 ganger leggdiameter fra fjell til T.

I hovedliner og andre kritiske liner, anbefales det at det benyttes 2 fjellbolter, derav den ene er som sikringsbolt

Boltene monteres da som vist i figur 1. Dette for å ha en ekstra sikring.

Boltene skal så langt det være mulig settes på linje slik at de står i samme retning som ankerlinen.

Varenr. Beskrivelse MBL
(tonn)
Diameter
(mm)
Lengde
(mm)
A825032 Anja Øye-bolt 40 32 400
A825038 Anja Øye-bolt 60 38 500
A825045 Anja Øye-bolt 80 45 600
A825232 Anja T-bolt 40 32 400
A825235 Anja T-bolt 50 35 400
A825238 Anja T-bolt 60 38 500
A825245 Anja T-bolt 80 45 600
A825245.KORT Anja T-bolt 80 45 500
A825250 Anja T-bolt 100 50 700
A825250.KORT Anja T-bolt 100 50 500
A825256 Anja T-bolt 130 56 800
A825265 Anja T-bolt 170 65 800
911257 Aseke T-bolt 120 57 600