Riggkjetting

Riggkjetting benyttes til nedlodding av fortøyningsliner, nøter, duker etc.

Riggkjetting er ankerkjetting som er benyttet offshore og gjenbrukes som lodd i oppdrettsnæringen. Riggkjetting leveres etter tilgjengelig vekt og mål. Typisk løkkestørrelse er fra 40 kg og opptil flere hundre kg og lengdene tilpasses etter ønsket vekt.

VarenummerBeskrivelseVekt (kg)Dimensjon (mm)Lengde (utv.) (mm)Bredde (utv.) (mm)
LODDLodd-riggkjetting40/75 På forespørsel