Bunnfester

Alt starter med et godt bunnfeste. Gjennom årene har vi gjort flere tilpassninger for å dekke bransjens behov. Våre egendesignede anker SAFEX® SHARK og SAFEX® ELEPHANT er unike produkter i bransjen. Våre bunnfester er foretrukket av flere aktører i næringen, og dette er vi meget stolt av.