SAFEX® Opphalerdregg

safex-opphalerdreggEIVA-SAFEX har designet og utviklet en opphalerdregg som har en kapasitet på 10 tonn. Denne er testet og produsert i hendhold til europeiske standarder og er dermed sertifisert og godkjent som løfteutstyr.

Opphalerdreggen er levert til mange oppdrettere og utsettere, og tilbakemeldingene er utelukkende positive.