SAFEX® Opphalerdregg

safex-opphalerdreggEIVA-SAFEX har designet og utviklet en opphalerdregg som har kapasitet på 5 og 10 tonn. Denne er testet og produsert i hendhold til europeiske standarder og er dermed sertifisert og godkjent som løfteutstyr.

Opphalerdreggen er levert til mange oppdrettere og utsettere, og tilbakemeldingene er utelukkende positive.

Varenr. Beskrivelse
OPPHALER10 Opphaler dregg 4-klørs WLL 10,0 Tonn, galvanisert
OPPHALER5 Opphaler dregg 4-klørs WLL 5,0 Tonn, galvanisert