Tau og trosser

Sporbarhet:

Tau og trosser levert av EIVA-SAFEX er Agua Green med rød og blå sporingstråd (SUPERDAN®) og Emerald Green (New SUPERTEC®) med to blå sporingstråder.

Sporbarhetsmerking på produktet i henhold til produktsertifikatet. Vårt bestillingsnummer på taukveilen føres på produktsertifikatet

Tau fra og med 14 mm inneholder ID tape iht. gjeldende standard

Montering og bruk:

Tauet kan monteres/spleises i kauser eller knyttes fast i egnede innfestningspunkter. Spleising skal utføres av komponent personell

Det skal minimum benyttes 4 innstikk per tamp. Knuter som benyttes skal være egnet til formålet

Ved bruk av knuter skal materialfaktor økes fra 3 til 5 iht. NS 9415.

supertec2 supertec1_1

Tabell. Dimensjoner og bruddstyrker tau og trosse
Vare-nummer Beskrivelse Dim. (mm) Lengde per kveil (m) MBL (Tonn)
44002006 TAU 3-ST SUPERDAN® 6 110 0,68
44002008 TAU 3-ST SUPERDAN® 8 110 1,20
44002010 TAU 3-ST SUPERDAN® 10 110 1.90
44002012 TAU 3-ST SUPERDAN® 12 110 2.75
44002014 TAU 3-ST SUPERDAN® 14 110 3.60
44002016 TAU 3-ST SUPERDAN® 16 110 4.70
44002018 TAU 3-ST SUPERDAN® 18 110 5.90
44002020 TAU 3-ST SUPERDAN® 20 110 7.30
44002022 TAU 3-ST SUPERDAN® 22 110 8.60
44002024 TAU 3-ST SUPERDAN® 24 110 10.2
44022028 TAU 3-ST SUPERDAN® 28 220 13.7
44022032 TAU 3-ST SUPERDAN® 32 220 17.0
44022036 TAU 3-ST SUPERDAN® 36 220 21.0
44022040 TAU 3-ST SUPERDAN® 40 220/420/440 26.2
44022048 TAU 3-ST SUPERDAN® 48 220/440 37.7
44022056 TAU 3-ST SUPERDAN® 56 220/440 50.9
44022064 TAU 3-ST SUPERDAN® 64 220/440 65.5
45022064 TROSSE 8-ST SUPERDAN® 64 220/440 68.0
45022072 TROSSE 8-ST SUPERDAN® 72 220/440 84.0
45022080 TROSSE 8-ST SUPERDAN® 80 220/440 98.0
45022096 TROSSE 8-ST SUPERDAN® 96 220 149.0
47022048 TROSSE 8-ST NEW SUPERTEC® 48 220 48.9
47044056 TROSSE 8-ST NEW SUPERTEC® 56 220/440 64.9
47044064 TROSSE 8-ST NEW SUPERTEC® 64 440 83.9
47044068 TROSSE 8-ST NEW SUPERTEC® 68 440 95.4
47044072 TROSSE 8-ST NEW SUPERTEC® 72 440 105.5
47040080 TROSSE 8-ST NEW SUPERTEC® 80 400 129.9
47036085 TROSSE 8-ST NEW SUPERTEC® 85 360 146.1
47022096 TROSSE 8-ST NEW SUPERTEC® 96 220 184.0
44011008 TAU 3-ST NYLON HVIT 8 400 1.21
44011010 TAU 3-ST NYLON HVIT 10 240 1.85
44011012 TAU 3-ST NYLON HVIT 12 150 2.80
44011014 TAU 3-ST NYLON HVIT 14 112 3.73
44011016 TAU 3-ST NYLON HVIT 16 87 4.78