Tau og trosser

Sporbarhet:

Tau og trosser levert av EIVA-SAFEX er Agua Green med rød og blå sporingstråd (SUPERDAN®) og Emerald Green (New SUPERTEC®) med to blå sporingstråder.

Sporbarhetsmerking på produktet i henhold til produktsertifikatet. Vårt bestillingsnummer på taukveilen føres på produktsertifikatet

Tau fra og med 14 mm inneholder ID tape iht. gjeldende standard

Montering og bruk:

Tauet kan monteres/spleises i kauser eller knyttes fast i egnede innfestningspunkter. Spleising skal utføres av komponent personell

Det skal minimum benyttes 4 innstikk per tamp. Knuter som benyttes skal være egnet til formålet

Ved bruk av knuter skal materialfaktor økes fra 3 til 5 iht. NS 9415.