Beskrivelse av oppbygning av fortøyningssystemet

Beskrivelse av rammefortøyning til flytende oppdrettsanlegg

Anker eller fjellbolt monteres i ankerkjetting med fortøyningssjakkel. Ankerkjettingen monteres med fortøyningssjakkel i en kause som er spleiset inn i enden på tauet/trossen. Videre har tauet/trossen en kause spleiset inn som festes til koblingsplaten ved hjelp av en fortøyningssjakkel.

Kjetting fra anker/fjellbolt til tau/trosse skal være av sort ankerkjetting, med eller uten stolpe.
I ankerlinene benyttes 3-parts slått tau eller 8-parts flettet trosse av typen Safexdan.

Det anbefales å montere oppdrift, eksempelvis trålkuler, på ankerlinen ned mot ankerkjettingen. Dette for å løfte kausen opp fra bunnen og hindre gnag på tauet/trossen.

Bøyer

Bøyer festes i koblingsplaten ved hjelp av en kjetting med sjakkel i begge ender. Kjettingen skal være galvanisert med tilstrekkelig styrke.

Ramme

Rammen er i praksis et rutenett av tau/trosse. Rammetau/trosse produseres med kause og endeløkke i begge ender og kobles sammen i koblingsplatene med en fortøyningssjakkel.
Tauene vil danne flere kvadratiske rammer hvor en flytekrage fikseres ved hjelp av haneføtter ut til hvert hjørne av rammen.

Haneføtter

Haneføtter festes i koblingsplaten med en fortøyningssjakkel. Forskjellige typer haneføtter kan benyttes. Vi anbefaler at hele eller store deler av haneføttene består av tau for å opprettholde
fleksibiliteten i fortøyningssystemet. Innfestning av haneføtter til flytekrage må skje etter flytekrageleverandørens spesifikasjoner. Det anbefales at haneføttene kobles direkte i koblingsplaten, uten å benytte felles forløper. Dette fordi sikkerheten øker betraktelig.