Testfasiliteter

Ved vår avdeling i Trondheim har vi 150 T strekkbenk samt et spektrometer.

Kontrollregime

Varer med løfteformål eller fortøyningsformål som ankommer EIVA-SAFEX AS sine lager, testes i strekkbenk og spektrometer. Disse testene verifiserer produsentenes testing som gjennomføres i henhold til de gjeldende krav/standarder for hvert enkelt produkt. EIVA-SAFEX AS tester med prøvelast alternativt bruddlast og kjemisk sammensetning. Sporbarhet tilbake til leverandør sikres ved at alle sertifikater og testrapporter etc. arkiveres hos oss.

Testing av brukte fortøyningskomponenter

Vi har også mulighet til å teste kapasiteten til brukt fortøyningsutstyr. Vi lager en rapport som beskriver kapasitet til utstyret, slik at du som oppdretter kan legge frem dette som dokumentasjon for de inspeksjonsorganer som skal utstede anleggssertifikat.

testbenk_nyfoundry-m-sektrometer