Service og kontroll

EIVA-SAFEX AS er en sertifisert sakkyndig virksomhet og tilbyr et komplett service konsept på kraner, løfteutstyr, løfteredskap, fallsikringsutstyr, sveis og skjær som dekker myndighetenes krav til årlig kontroll og holder ditt utstyr i betryggende forskriftsmessig stand.

  • Forebyggende vedlikehold
  • Tilstandskontroll
  • Sertifisering
  • Brukerveiledning og modernisering
  • Serviceavtaler
  • Levetidanalyse
  • Konsulentbistand
  • Fase, jording og spenningsprøveutstyr

Som komplett leverandør av løfte,- og sikringsutstyr gjennom flere 10-år har vi opparbeidet en unik kompetanse.

Gjennom vårt serviceprogram tilbyr vi en profesjonell oppfølging ute hos våre kunder eller fra eget serviceverksted.

Vår vakttelefon 92 88 78 00 er betjent 24 timer i døgnet!

Om vårt sertifikat program

Med Onix Work kan vi levere elektronisk dokumentasjon til alle våre kunder. Du logger deg på Onix Work fra vår nettside og får tilgang til sertifikater, bruksanvisninger og annen utstyrsrelatert dokumentasjon. Med eget brukernavn og passord har du tilgang til all nødvendig dokumentasjon på utstyr som er kjøpt hos oss. Du har med andre ord din egen elektroniske sertifikatbank.

Onix Work

ONIX Work er en komplett løsning for oppfølging av myndighetskrav knyttet til kontroll og dokumentasjon av arbeidsutstyr. Onix Work benyttes for løfte-, sikrings- og verneutstyr hvor myndighetene krever jevnlig kontroll. Dekker også kravene for offshore.

Onix Work er et godt dokumentasjonssystem, men som andre system krever dette at det blir bygget opp etter krav i hver enkelt bedrift.

Vi er gode på dette og kan levere og bygge opp dette slik at dere har et fullgodt dokumentasjonssystem, ønsker dere bistand kontakt oss.

Utstyrsregister

Du har mulighet for selv å bestemme hvilken informasjon som skal registreres for ulike typer utstyr. Utstyr kan deles inn i underenheter og hovedenheter. Du kan se all tidligere dokumentasjon angående dette utstyret – slik som sertifikater og kontrollkort. Du kan også knytte annen dokumentasjon som bruksanvisninger og tekniske spesifikasjoner til utstyret. Du har full oversikt over alle tidligere kontroller, og får varsel når det er på tide med ny kontroll.