Lufttaljer

Yokota/Red Rooster lufttaljer er produsert av Toku Japan. Den robuste utførelsen egner seg til intensivt bruk i industrielle omgivelser som offshore, skipsverft, om bord i skip, støperier, papirindustri, malingsfabrikker, matvareindustri, tankrenhold (petro), kjemisk industri, bygg og anlegg. Yokota/ Red Rooster lufttaljer kan bruke i fuktige omgivelser, utendørs, i aggressive miljøer, overalt hvor en kombinasjon av egenskaper som høy ytelse, pålitelighet og sikkerhet er påkrevd.

 

Egenskaper 
 • 100% duty rating
 • Variabel hastighet, presis plassering av last, myk start og stop, ingen sjokkbevegelser
 • Kompakt design = lav byggehøyde
 • Lastbegrenser som standard fra og med 1 tonns taljer (inkl. TCR-500) uten at det går på bekostning av byggehøyden
 • Stillegående
 • Planetgear – satt inn med fett
 • Sikkerhetsfaktor 5:1
 • Automatisk endebrytersystem for øvre og nedre krokstilling
 • Galvanisert lastekjetting i.h.t. EN 818-7. Jevnlig smøring av denne vil øke levetiden vesentlig
 • Kan også utstyres med HD kjetting som er betydelig mer motstandsdyktig mot slitasje
 • Testet med 125% av WLL
 • Gnistsikker luftmotor
 • Kan benyttes i eksplosjonsfarlige områder: CE EX II 3 GD IIB c T4/T5/T6
 • Gnistsikre versjoner tilgjengelig: CE EX II 2 GD IIB c T4/T5/T6
 • Kan også marinemales (sertifisert)
 • Snorstyring eller tablåstyring med nødstopp
 • Temperaturområde – 10°C til + 70°C