Rednings og evakueringsutstyr

Vi kan tilby redningsutstyr for å ta ned eller opp en person som har vært utsatt for et fall ved arbeid i høyden eller selvevakueringsutstyr for nedfiring. Ta kontakt for ytterligere info. Ved kjøp av utstyr husk at dette krever opplæring samt periodisk kontroll. All dokumentasjon til fallsikringsutstyret kan lagres elektronisk og utstyret kan merkes med QR-koder som fører deg rett til lagret dokumentasjon. Se www.ecosafe.no.