Kurs og opplæring

Det er arbeidsgivers ansvar at det er foretatt nødvendig dokumentert opplæring ved bruk av fallsikringsutstyr (PVU). Forskrift 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Vi kan foreta opplæring enten hos kunden eller på et av våre anlegg etter nærmere avtale. Kundetilpasset eller standard program innefor bruken av utstyr samt redningsutstyr. Ta kontakt for ytterligere info.

Kurs og opplæringsplan/HMS

Løfteredskap og taljer

 • Bedre sikkerhet ved bruk av løfteredskap og taljer. Egenkontroll før bruk
 • Kundetilpasset anhukerkurs
 • Service på travers- og elektrotaljer
 • Vedlikehold av patenttaljer og løfteredskap

Fallsikringsutstyr

 • Grunnleggende teori modul 1
 • Grunnleggende praktisk bruk modul 2
 • Bruk av redningsutstyr
 • Kundetilpasset kurs
 • SAH Sikkert Arbeid i Høyden
 • Planleggere/ ledere
 • Eget treningstårn i Vestfold

Gass-sikkerhet

 • Sikkerhet ved transport og lagring
 • De viktigste gassenes egenskaper
 • Utstyr for anvendelse av gass
 • Miljø for operatører
 • Gjennomgang av prosedyre ved slokking av gassbranner

Sertifiseringer

 • Sertifisert ihht NS 9415
 • ISO 9001:2008 som fundament
 • Sertifisert som Sakkyndig Virksomhet
 • Sertifisert av Achilles, Sellihca, Transq og StartBank