Løftemagneter

92101B Løftemagnet NEO 150kg

Leverandører:    SAV Walker Hagou, CMCO (Yale)

Viktig ved bruk av magneter:

• Alle angitte maks belastninger forutsetter rene, støvfrie og jevne overflater, samt min. platetykkelse
• Den magnetiske overflaten skal alltid holdes ren
• Det anbefales å rengjøre magnetflaten med klut eller smergelpapir for å fjerne eventuelle grat eller jernspon som har satt seg fast
• Det skal ikke løftes last som er tyngre enn den maks tillatte løftekraften
• Det er viktig at hele flaten til løftemagneten utnyttes. Påse at tyngdepunktet til emnet som løftes er riktig
• Ta alltid hensyn til opplysningene i diagrammene som er basert på ulike materialtykkelser og ulike luftspalter. Luftspalten er avstanden mellom  magnetelementet og emnet som skal løftes. Den avhenger av rust, fremmedlegemer og ujevnheter

I tillegg til magnetverktøy og permanent verktøy leverer EIVA-SAFEX også løfteåk med magneter!

 

loftemagneter3

Magnetløfteåk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91002 Magnetgrep THM 120 kg

91004 Magnetgrep THM 170 kg