Radiostyring

Gjør din bedrift til en sikrere arbeidsplass
Bytt til radiostyring på dine eksisterende kraner og løfteinnretninger

EIVA-SAFEX ønsker å øke sikkerheten ved bruk av kraner og løfteutstyr. Et viktig ledd i denne prosessen er å bytte gammel kranstyring med ny sikker radiostyring for sikre løft. Med radiostyring på kranen vil du spare tid og effektivisere arbeidet.

Fordeler

•                             Økt sikkerhet for dine ansatte ved bedre oversikt under løfteoperasjoner
•                             Økt effektivitet og dermed reduserte driftskostnader
•                             Reservedeler alltid tilgjengelig på lager i Norge
•                             Både mottaker og sender har IP 65 for utendørsbruk
•                             Kan spesiallages ved behov

 

Radio-STD Teleradio Panther standard
Radio-PRO Teleradio Panther pro