pewag levo

Neste generasjon innen automatisering av løfteoperasjoner


Effektivisering og HMS blir stadig viktigere i dagens arbeidsmarked. Ved å flytte operatøren til sikker avstand fra lasten, reduseres faren for uønskede hendelser. Krok og plateklype kan ikke åpnes før lasten er satt ned.