Eurosystem stål

Eurosystem_GB-forside

Produktkatalog

Den ideelle løsningen for transport av lett last fra 60 til 2000 kg.

eurosystem stål

  • Enkeltskinne
  • Kranbane
  • Traverskran med en eller to dragere
  • Enkelt eller komplett banesystem med retningsendring, enten med sporveksel eller dreiskrive med flere retninger
  • Stor fleksibilitet
  • Flere forskjellige monteringstyper tilpasset de fleste strukturer. (I-bjelke, tre, betong)
  • Kurveradius helt ned til 1,5 meter