Safebag Q-Bag

4 løftestropper – formsydd

Gir følgende fordeler sammenlignet med konvensjonelle storsekker:

■ Ca. 23% bedre arealutnyttelse

■ Mindre behov for sekk og pall

■ Reduserer pakke og håndteringskostnader

■ Gir lavere transportkostnader

■ Beholder form og stabilitet

 

qa1