Bukkran

Frittstående mobile lettbane traverskraner med portal i aluminium eller stål fra 250 – 5000 kg.

portalkran bilde